top of page

נדל"ן

למשרד התמחות ייחודית בנדל"ן הן בישראל והן במספר מדינות באירופה.

 

מחלקת הנדל"ן מטפלת באופן שוטף במספר רב של עסקאות, לרבות בתחומי יהודה ושומרון ובקרקעות ונכסים המנוהלים לא רק בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) וברשות מקרקעי ישראל, אלא גם אצל חברות משכנות (לרבות חלמיש בתל אביב), במינהל האזרחי (אצל קמ"ט מקרקעין) ובהסתדרות הציונית בחטיבה להתיישבות.

למשרד נסיון רב בעסקאות מכר ורכישה מכל הסוגים, מיסוי מקרקעין, התחדשות עירונית במסגרת תמ"א 38 ופינוי בינוי, עסקאות במגזר החקלאי, אגודות שיתופיות, מושבים, משקים וקיבוצים, עסקאות קומבינציה, פרצלציה, איחוד וחלוקה, רישום בתים משותפים, עריכת ורישום הסכמי שיתוף, רישום זכויות לפי צווי ירושה וצווי קיום צוואה ועוד.

 

מחלקת הנדל"ן עובדת בשיתוף פעולה מלא עם מחלקת הליטיגציה באופן שלקוחות המשרד נהנים ממענה מלא גם במקרים של סכסוכים הנוגעים למחלוקות על בעלות או למחלוקות בקשר לשימוש וחזקה במקרקעין, לרבות ייצוג בתובענות לפירוק שיתוף, תובענות לפינוי ובכלל זה פינוי דיירים מוגנים וברי רשות, תובענות לתשלום דמי שכירות ראויים, תובענות בפני המפקח על המקרקעין וכיוצ"ב.

מחלקת הנדל"ן במשרד מנוהלת על ידי עו"ד פלג אשר עוסקת בתחום באופן בלעדי מזה שנים רבות.

bottom of page