top of page

ליטיגציה אזרחית מסחרית וישוב סכסוכים

מחלקת הליטיגציה של המשרד מייצגת יחידים, חברות ועמותות בסכסוכים משפטיים בכלל תחומי המשפט האזרחי (כדוגמת דיני חוזים, דיני חברות, דיני בנקאות, דיני מקרקעין ותכנון ובניה, קניין רוחני וזכויות יוצרים, דיני עבודה, משפט מנהלי ומכרזים, דיני נזיקין ועוד) ומלווה את הלקוח מראשיתו של הסכסוך ועד למתן פסק דין חלוט בתובענה, לרבות בהליכי ערעור בבתי המשפט המחוזיים ובבית המשפט העליון.

כמו כן, מחלקת הליטיגציה בעלת ידע רב בדיני הוצאה לפועל ומייצגת זוכים וחייבים בתיקי הוצאה לפועל ובכלל זה בהגשת פסקי דין ושטרות לביצוע, הגשת תביעות על סכום קצוב, הגשת התנגדויות, בקשות בטענת "פרעתי", ניהול חקירות יכולת ובקשות לאיחוד תיקים, נקיטת הליכים מבצעיים, כינוס ומימוש נכסים לרבות במסגרת הליכי משכון ומשכנתה ועוד.

כל תיקי הליטיגציה במשרד מנוהלים באופן יסודי ומקצועי תוך שיתוף ועדכון הלקוח בכל השלבים החשובים של התיק.

 

מחלקת הליטיגציה של המשרד מנוהלת על ידי עו"ד הרשקו, אשר הינו בעל למעלה מ- 11 שנות נסיון בייצוג ובהופעה בבתי משפט ובטריבונלים שיפוטיים.

bottom of page