top of page

הסכמי ממון וצוואות

 

הסכם ממון הינו הסכם משפטי בין בני זוג המסדיר את יחסי הממון (הרכוש) ביניהם. מטרת רוב בני הזוג בעריכת הסכמי ממון הינה להגדיר באופן ברור ומוסכם את חלוקת הרכוש ביניהם במקרה של פרידה או מוות, ובכך למנוע מחלוקות והליכים משפטיים מיותרים בעת פרידה או מוות, בין בן הזוג או היורשים.

למשרדנו ניסיון רב בעריכת הסכמי ממון בין בני זוג ידועים בציבור, בני זוג העומדים להינשא וכן בני זוג נשואים. למשרדנו התמחות מיוחדת בעריכת הסכמי זוגיות וממון בין בני זוג חד מיניים ואישורם בבתי המשפט לענייני משפחה. כך, בני הזוג לא רק מסדירים את חלוקת הרכוש ביניהם בהסכם שמקבל תוקף של פסק דין שניתן לאכיפה פשוטה לאחר מכן, אלא גם זוכים לפסק דין של בית משפט בישראל המכיר בזוגיות שלהם, דבר המאפשר לאחר מכן הכרה והסדרה במוסדותיה הרשמיים של המדינה (כגון במשרד הפנים, במוסד לביטוח לאומי, עיריות ועוד).

במהלך השנים האחרונות הנחיצות בעריכת הסכמי ממון הולכת וגוברת.

כך, משרדנו מקבל פניות רבות לעריכת הסכמי ממון מבני זוג שיש ברשותם כספים או דירה שנרכשה באופן בלעדי על ידי אחד מבני הזוג או שקיבלו כספים או דירה מהוריהם במתנה, וההורים או בני הזוג מבקשים להבטיח כי במקרה של פרידה לא יעבור חצי מרכוש זה לבן הזוג השני.

עוד פונים אל משרדנו, כאשר בני זוג בפתחו של פרק ב' לחייהם ומבקשים לנהל את הזוגיות החדשה מבלי שתעיב על הקשר עננה של עמימות ביחס לרכוש של בני הזוג, והסכם ממון נותן מענה הוגן המאפשר את קיום הזוגיות תוך כדי הגנה על הרכוש שנצבר וירושת ילדיהם.

כן רבים מהפונים לעריכת הסכמי ממון הינם בני זוג הדואגים מחלוקת עזבונם במקרה של פטירה ורצון להימנע מסכסוך עתידי בין יורשיהם לבן או בת זוגם ובמקרים אלו נערכת גם צוואה במקביל וזאת על מנת להבטיח את רצונם של הצדדים במקרה של פטירה.

רבים אינם מודעים לכך שגם לאחר שערכו הסכם ממון וביצעו הפרדה רכושית בין בני הזוג, אם לא נערכה צוואה, בן הזוג אותו רצו להדיר מהרכוש עדיין יהיה זכאי למחצית הרכוש של בן הזוג בהתאם לחוק הירושה.

בהקשר זה חשוב להבדיל בין הצורך בעריכת הסכם ממון לבין הצורך בעריכת צוואה. הסכם ממון קובע למי מבני הזוג שייך הרכוש או מה החלק של כל צד ברכוש לרבות במקרה של פרידה או מוות, בעוד צוואה קובעת מי יירש את הרכוש במקרה של פטירה.

מכאן, קיימת חשיבות רבה לערוך הן הסכם ממון (שיקבע מה היקף הרכוש שיכלל בצוואה) והן צוואה (שתקבע מי הם היורשים וכיצד הרכוש יחולק ביניהם).

למשרדנו ניסיון רב בהוצאת צו ירושה, צו קיום צוואה, עריכת צוואות, לרבות צוואות הדדיות מורכבות וניהול עזבון תוך שאנו מעניקים אף שירותים של אימות נוטריון לצוואות.

bottom of page