דיני חוזים

למשרד נסיון רב בעריכת הסכמים ובניהול משאים ומתנים לכריתתם. בין היתר, נערכים במשרד הסכמי רכישת פעילות, הסכמי השקעה, הסכמי זיכיון, הסכמי סחר והפצה, הסכמים עם נותני שירותים וספקים ועוד.